اهداف

  • شناسایی بازراهای خارجی و صادرات محصول
  • به کارگیری دانش روز و راهکار جدید تولید
  • ارتباط مستمر با مشتریان جهت ارتقا کیفیت و تولید محصول بر اساس نیاز مشتری و رقابت پذیری با محصولات خارجی